chankrungに質問をする


Answer

หากต้องการซื้อของจากทางร้าน ให้ลูกค้าเลือกหน้าแรก เลือกสินค้าที่ต้องการ กดเพื่อซื้อ และจ่ายเงินjp

Answer

หากลูกค้าไม่สามารถโทรหาร้านตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้ กรุณาติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆของร้าน เช่นไลน์ เฟสบุ๊ค หรืออีเมล ทางร้านจะรีบตอบกลับทันทีjp

Answer

代引きの場合は直接メール注文お願い申し上げます。

Answer

クレジットカードの場合はこっちらへ 

Answer

หากต้องการซื้อของจากทางร้าน ให้ลูกค้าเลือกหน้าแรก เลือกสินค้าที่ต้องการ กดเพื่อซื้อ และจ่ายเงินjp


Copyright © 2019 www.chan-krung.com