แนะนำร้าน


อาหารไทย เป็นอาหารประจำของชนชาติไทย ที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต จนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ถือได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญของไทย ขณะที่อาหารพื้นบ้าน หมายถึง อาหารที่นิยมรับประทานกันเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งเป็นอาหารที่ทำขึ้นได้ง่าย โดยอาศัยพืชผักหรือเครื่องประกอบอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีการสืบทอดวิธีปรุงและการรับประทานต่อๆ กันมา ประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ มีอาหารตามธรรมชาติที่มีความพิเศษตามภูมิอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างกันตลอดทั้งปี รวมทั้งคนไทยมีศิลปะอยู่ในสายเลือด จึงสามารถแสดงออกทางศิลปะในรูปแบบการปรุงแต่งและการรับประทานได้ดี อาหารไทยมีลักษณะเฉพาะ ตั้งแต่เรื่องการผสมกลมกลืนในการปรุงแต่งรูป รส กลิ่น ให้กลมกล่อมอร่อยและให้มีรสจัดอย่างโดดเด่นเป็นพิเศษ Fercesa Gecelik Fantazi iç Giyim Fantazi Gecelik G string Bikini Jartiyer


Copyright © 2019 www.chan-krung.com